مطلع شدیم همسر گرامی استاد جواد علیزاده  دار فانی را وداع گفته اند

فقدان این عزیز از دست رفته را خدمت این هنرمند و خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنیم