مصاحبه دکتر رحیم بقال اصغری با جشنواره بین المللی سیمرغ

برای دیدن ویدئوی مصاحبه به آدرس اینیستاگرامی زیر مراجعه فرمایید

simorgh_tbzmedical