به اطلاع کلیه اعضا ی محترم میرساند مراسم شب چهلم پدر گرامی آقای شهرام نوبخت ، عضو محترم انجمن کارتونیستهای تبریز و استاد رشته طراحی موزه کارتون روز 5شنبه دوم مرداد ماه سالجاری از ساعت 18 تا 20 در مسجد شمعچیان خیابان توانیر برگزار خواهد شد. حضور اعضای محترم تسلی خاطر بازماندگان می باشد.