رحیم بقال اصغری کارتونیست تبریزی به عنوان داور بخش نهایی مسابقه بین المللی کارتون توریسم ترکیه انتخاب شد.در سال جاری این چهارمین بار است که آقای اصغری برای مسابقات خارجی داور انتخاب می شود.در این مسابقه داورانی از مقدونیه- رومانی- بلژیک و روسیه و دو داور از ترکیه همراهی خواهند کرد. برای شرکت در این مسابقه تا ماه دسامبر مهلت تعیین شده است.اطلاعات بیشتر در بخش فارسی سایت:

http://tourismcartoon.com/index.php?menu_id=212