داوران پنجمین دوره جشنواره بین المللی کارتون شهروندی صبح امروز وارد تبریز شدند و در برنامه های متنوعی شرکت خواهند کرد. اعضای رسمی انجمن همچنین میتوانند در ورک شاپ این هنرمندان روز یکشنبه ساعت 14 در موزه کارتون تبریز شرکت نموده و به صورت رایگان استفاده فرمایند.گروندزل از لهستان و ایوایلو از بلغارستان امروز در برنامه های تعیین شده و فردا دیدار از اماکن تاریخی و هنری شرکت می یابند.این ششمین ورک شاپی است که در طول این شش ماه برای اعضا برگزار میشود ورک شاپهای قبلی را آقایان برازنده- شهیر -پیر مرز آیادی- باقری- ساسکیا و فرناندو از بلژیک اداره کرده بودند.