نبرد بین کارتونیست ها در لندن

16 نفر از بزرگترین کارتونیست ها در اقدامی جالب با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت . این کارتونیست ها که در روزنامه های مهم این کشور فعالیت میکنند در سالهای گذشته نیز اقدام به این کار نموده اند . سر جان سورل، ناشر و کارتونیست که هماهنگ کننده این فعالیت میباشد گفت که این برنامه نزدیک اسکله برگزار و برای عموم باز میباشد و عموم مردم در مورد این مسابقه داوری خواهند نمود .

در جنب این برنامه کارگاه آموزشی نیز برگزار خواهد شد .