دوازدهمین مسابقه بین المللی کارتون کارپیک لهستان

موضوع:ماهی،ماهیگیران،ماهیگیری،ماهیگیران تفننی

مهلت ارسال آثار:8مهر1393                                  

www.spak.art.pl