سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز با همکاری آموزش و پرورش برگزار می کند:

مسابقه درک کارتون شهروندی 1393

ویژه مدارس استان آذربایجان شرقی

توزیع شرایط از اول تا پایان مهر ماه

اختتامیه و اهدای جوایز 8 آبان ماه