دومین جشنواره کاریکاتور حوزه هنری استان کردستان
موضوع جشنواره: فرهنگ شهروندی
محورهای جشنواره:
ترافیک، بازیافت و نظافت شهری، حقوق شهروندی، مبلمان شهری، سد معبر، آپارتمان نشینی
شرایط و نحوه ارسال آثار:
هر هنرمند می تواند حداکثر 5 اثر ارسال کند
اندازه آثار نبایست کوچکتر از A4 باشد
ارسال بیوگرافی و مشخصات کامل هنرمند در قالب فایل نوشتاری WORD2003 الزامیست
آثار به دو صورت پستی و ایمیل می تواند ارسال گردد. آثاری که بصورت ایمیل ارسال می گردد با فرمت JPG انجمن و کیفیت 300 نقطه در اینچ و حداکثر حجم2 MB باید ارسال گردد.
ارسال آثار پستی نیز بصورت CMYK با فرمت tif و و با رزولویشن 300 نقطه در اینچ در اندازه 1 به 1 در قالب CD یا DVD بهمراه فایل اندازه A4 با رزولویشن 300dpi و یک نمونه پرینت A4 مطابق با نسخه اصلی که پشت هر یک برچسب مربوطه الصاق شده باشد به آدرس دبیرخانه ارسال گردد (درج مشخصات کامل هر هنرمند در پشت هر اثر الزامیست)
اندازه آثار ارسالی از طریق پست حداقل 20 * 30 و حداکثر 30 * 40 باشد و اصل آثار بهمراه سی دی یا دی وی دی بهمراه فایل آثار، مشخصات، بیوگرافی و عکس هنرمند ارسال گردد و پرینت آثار دیجیتال باید توسط صاحب اثر امضاء گردد
آثار پذیرفته عودت داده نشده و چاپ نمایشگاهی آثار بعهده برگزار کننده جشنواره خواهد بود
ستاد برگزاری جشنواره مجاز است آثار انتخاب شده را در امور انتشاراتی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جشنواره مورد استفاده قرار دهد.
جوایز بخش میهمان جشنواره:
اهدای جوایز و لوح افتخار جشنواره به 2 نفر از هنرمندان کارتونیست از سراسر کشور
جوایز بخش استانی جشنواره (استان کردستان):
نفر برگزیده اول: 5000000 ریال بهمراه لوح افتخار جشنواره
نفر برگزیده دوم: 3000000 ریال بهمراه لوح افتخار جشنواره
نفر برگزیده سوم: 2000000 ریال بهمراه لوح افتخار جشنواره
به تشخیص هیات داوران به دو نفر از آثار زیر 18 سال جوایزی در نظر گرفته خواهد شد
آخرین مهلت ارسال آثار: 25 آبان ماه 1393
انتخاب و پالایش آثار توسط هیات انتخاب آثار: 30 آبان ماه 1393
داوری و انتخاب آثار برتر: 15 آذرماه 1393
برگزاری نمایشگاه: 7 الی 15 دی ماه 1393
معرفی برگزیدگان واهدا جوایز: 11 دی ماه 1393
نشانی دبیرخانه: سنندج، خیابان فلسطین- روبروی فرمانداری-حوزه هنری استان کردستان، کدپستی6616653348- تلفن: 33243749 و 33243624
نمابر: 087-33246460

کلیک کنید