نتایج ششمین مسابقه بین المللی کارتون پی.سی.راث هند

موضوع:خشم

 

نفر اول:دارکو-مونته نگرو

 

 

نفر دوم:مهدی عزیزی-ایران

 

 

نفر سوم:آندره پاپو -روسیه

 

 

http://aswiniabani.com/PCR-CONTEST-6/2014-RESULTS.htm