1399نتایج دومین مسابقه بین المللی کارتون ریواس / رومانی

برندگان:

جایزه اول: Edi Dharma -Indonesia
جایزه دوم : Constantin-Pavel- ROMANIA
جایزه سوم : Konstantin Kazanchev- Ukraine