سریع‌ترین، کاملترین و شفاف‌ترین سایت خبری کارتون ایران و جهان

جایزه اول - Lubomír Lichý /  - Czech Republic

جایزه دوم - Pavel Starý /  - Czech Republic

جایزه سوم - Pavel Rychtařík /  - Czech Republic

برگزیدگان 
4) Ross Thomson /- Scotland
5) Lubomír Lichý /  - Czech Republic
6) Václav and Petr Herinkovi / Czech Republic
7) Evžen David / Czech Republic
8) Reynerio Tamayo /  - Cuba
9) Jordan Pop Iliev /  - Macedonia
10) Marco De Angelis / - Italy
Doru Axinte /  - Romania
Ivo Chadžiev /  - Slovakia
Aleksandr Zudin /  - Russia
11) Fan-Lintao / - China
12) Martin Hron /  - Czech Republic
Pavel PATA Talaš /  - Czech Republic
13) Zygmunt Zaradkiewicz /  - Poland
14) Martin Pollak /  - Slovakia
15) Pavel Skura /  - Czech Republic
Makhmudjon Eshonkulov /  - Uzbekistan
16) Ajanovic - Ajan / Sweden - Sweden
17 - 22) Václav Novák / Czech Republic - Czech Republic
Václav and Petr Herinkovi / Czech Republic
Pavel Skura /  - Czech Republic
Erwin Pischel /  - Germany
Stefaan Provijn /  - Belgium
Leslie Riccardi / Uruguay

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین عناوین

مهلت جدید مسابقه بین المللی کارتون SICACO / کره 1399

11:38.....1399/05/23 مهلت-جدید-مسابقه-بین-المللی-کارتون-sicaco-کره-1399

لیست شرکت کنندگان مسابقه بین المللی کارتون Kuşadası / ترکیه 1399

13:29.....1399/05/22 لیست-شرکت-کنندگان-مسابقه-بین-المللی-کارتون-kuşadası-ترکیه-1399

لیست شرکت کنندگان در 47مین نمایشگاه بین المللی طنز Piracicaba / برزیل 1399

12:07.....1399/05/21 لیست-شرکت-کنندگان-در-47مین-نمایشگاه-بین-المللی-طنز-piracicaba-برزیل-1399

چهاردهیمن مسابقه بین المللی کارتون  خودرو زاگرب/ کرواسی 2020

12:50.....1399/05/20 چهاردهیمن-مسابقه-بین-المللی-کارتون -خودرو-زاگرب-کرواسی-2020

برندگان مسابقه بین المللی طنز CITTÀ DI TRENTO/ ایتالیا 1399

12:12.....1399/05/19 برندگان-مسابقه-بین-المللی-طنز-città-di-trento-ایتالیا-1399

لیست آخرین عناوین

آمار

Website Rank