سریع‌ترین، کاملترین و شفاف‌ترین سایت خبری کارتون ایران و جهان

جایزه اول - Lubomír Lichý /  - Czech Republic

جایزه دوم - Pavel Starý /  - Czech Republic

جایزه سوم - Pavel Rychtařík /  - Czech Republic

برگزیدگان 
4) Ross Thomson /- Scotland
5) Lubomír Lichý /  - Czech Republic
6) Václav and Petr Herinkovi / Czech Republic
7) Evžen David / Czech Republic
8) Reynerio Tamayo /  - Cuba
9) Jordan Pop Iliev /  - Macedonia
10) Marco De Angelis / - Italy
Doru Axinte /  - Romania
Ivo Chadžiev /  - Slovakia
Aleksandr Zudin /  - Russia
11) Fan-Lintao / - China
12) Martin Hron /  - Czech Republic
Pavel PATA Talaš /  - Czech Republic
13) Zygmunt Zaradkiewicz /  - Poland
14) Martin Pollak /  - Slovakia
15) Pavel Skura /  - Czech Republic
Makhmudjon Eshonkulov /  - Uzbekistan
16) Ajanovic - Ajan / Sweden - Sweden
17 - 22) Václav Novák / Czech Republic - Czech Republic
Václav and Petr Herinkovi / Czech Republic
Pavel Skura /  - Czech Republic
Erwin Pischel /  - Germany
Stefaan Provijn /  - Belgium
Leslie Riccardi / Uruguay

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین عناوین

لیست شرکت کنندگان 23 مین مسابقه بین المللی کارتون Euro-kartoenale / بلژیک 1399

13:53.....1399/10/23 لیست-شرکت-کنندگان-23-مین-مسابقه-بین-المللی-کارتون-euro-kartoenale-بلژیک-1399

منتخبین اولیه هفدهمین مسابقه بین المللی کارتون سوریه 1399

17:08.....1399/10/22 منتخبین-اولیه-هفدهمین-مسابقه-بین-المللی-کارتون-سوری-1399

برندگان 24مین مسابقه بین المللی فاکس برای صلح / ایتالیا 1399

13:21.....1399/10/21 برندگان-24مین-مسابقه-بین-المللی-فاکس-برای-صلح-ایتالیا-1399

برندگان 12مین نمایشگاه بین المللی کارتن OSOR W/ کروواسی 1399

12:55.....1399/10/21 برندگان-12مین-نمایشگاه-بین-المللی-کارتن-osor-w-کروواسی-1399

لیست کارتون های ارسالی به دوازدهمین مسابقه بین المللی کارتون گردشگری/ ترکیه 1399

12:58.....1399/10/16 لیست-کارتون-های-ارسالی-به-دوازدهمین-مسابقه-بین-المللی-کارتون-گردشگری-ترکیه-1399

لیست آخرین عناوین

آمار

Website Rank