نتایج مسابقه موزه کارتون و کاریکاتور لهستان(کارتون ماه) تیر 1393

نفر اول: مارسین بوندارزویچ

 

 

نفرات دوم:

گروپا

 

ماسیج ترزپالکا

 

 

نفرات سوم:

بوکوسکی

 

 

روبرت کمپیستی

 

 

استوامیر ماکال

 

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید