منتخبین ایرانی هیجدهمین جشنواره بین المللی فیلم " جاروپرواز زنان" برای نمایشگاه در آنکارا/ ترکیه 1394

 

 برای دیدن لیست کامل کلیک کنید در:

 http://oburmizah.com/?p=1300

ALI ARYAN FAR

ATEFEH YARYAN

BEHROOZ FIROOZI

ESMAEIL BABAEI

JALAL PIRMARZABAD

MAHDIEH SABBAGHKAR

MANSOURE DEHGHANI

MANSSOREH SADEGI

MASOUMEH RAHIMI

SOHRAB KHEIRI

YALDA HASHEMINEZHAD

YASER DELFAN