داوران این رویداد هنری :

بخش کاریکاتور:خانم مهنازاکبری،آقای امیریاشارعبدالله زاده

دربخش کاریکاتور

 

 نفراول:حمید قالیجاری

جایزه: یک ونیم میلیون تومان به همراه تندیس جشنواره وتقدیرنامه

نفردوم:محمود آزادنیا

جایزه:بلیط رفت وبرگشت به مشهد مقدس،تندیس وتقدیرنامه

نفرسوم:غلام حسن احمدی

جایزه:تندیس جشنواره ،تقدیرنامه،هدیه نفیس