نتایج جشنواره بین المللی انیمیشن انیما ماندی -ریو دو ژانیرو 1393

بهترین فیلم کوتاه انتخاب شده از جشنواره بین المللی انیما ماندی 1393:فیلم کوتاه "پدر"-سانتیاگو 'بو' گراسو(آرژانتین)

و همچنین این فیلم به لیست انتخابی اسکار 1394نیز پیوست.

 

بزرگترین جایزه فیلم کوتاه انتخاب شده از جشنواره بین المللی انیما ماندی 1393:فیلم کوتاه "شب"-فرانکو(آرژانتین)

 

انتخاب بهترین فیلم کوتاه با رأی مخاطبان از جشنواره بین المللی انیما ماندی 1393:فیلم کوتاه"کیک عروسی"-ویولا بایر(آلمان)

 

کلیک کنید