نمایشگاه انفرادی ولادیمیر کازانوسکی در اکراین

افتتاحیه: 18 اردیبهشت