نمایشگاه 6 مین مسابقه بین المللی کارتون KaderBursa افتتاح شد / ترکیه 1398