در این نمایشگاه 28 کار طنز گرافیکی المپیک از 15 کشور جهان به نمایش در خواهد آمد

(آرژانتین ، برزیل ، کلمبیا ، کوبا ، چین ، هند ، ایران ، مکزیک ، مونته نگرو ، لهستان ، سوریه ، ترکیه ، اوکراین ، ازبکستان و آمریکا)