سریع‌ترین، کاملترین و شفاف‌ترین سایت خبری کارتون ایران و جهان

" من صلـــح هستـم "
گـروه مـراغه کارتـون باهمکاری امـور فـرهنگی اجتماعـی شهرداری مـراغه 2میـن نمایشگـاه گروهـی خود را بـا عنـوان " من صلــح هستـم " برگـزار میکنـد.
ایـن نمایشگـاه گـروهی دربرگیـرنده 40 اثـر از 5 کارتـونیست شامـل: 
مـریم آقایـاری / هـادی اکبـری / نـسیم طوبـی / بـهرام تدیـن / خلیـل خیـری
میبـاشد.
علاقمنـدان جـهت بازدیـد ازاین نمایشـگاه مـی توانند از
5 لغایت 14 شـهریور 
همه روزه 
از سـاعت 17:00 الی 21:00
به نگـارخـانه شـهروند 
واقـع در میـدان شـهرداری، جـنب پـارک شـادی مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین عناوین

21 مین مسابقه بین المللی کارتون مطبوعاتی آزاد جهان/ کانادا 2021

16:25.....1399/12/11 21-مین-مسابقه-بین-المللی-کارتون-مطبوعاتی-آزاد-جهان-کانادا-2021

14 مین مسابقه بین المللی کارتون VIANDEN

16:10.....1399/12/10 14-مین-مسابقه-بین-المللی-کارتون-vianden

برندگان 17 مین مسابقه بین المللی کارتون سوریه 1399

13:42.....1399/12/06 برندگان-17-مین-مسابقه-بین-المللی-کارتون-سوریه-1399

برندگان 5مین مسابقه بین المللی کارتون Green Crescent / ترکیه 1399

14:26.....1399/12/05 برندگان-5مین-مسابقه-بین-المللی-کارتون-green-crescent-ترکیه-1399

برندگان مسابقه بین المللی کارتون SATYRYKON 2021

17:54.....1399/12/03 برندگان-مسابقه-بین-المللی-کارتون-satyrykon-2021

آمار

Website Rank