بیست‌ و دومین ماهنامه‌ی طنز و کاریکاتور «اصفهان نیمروز» منتشر شد

منبع