نمایشگاه گروهی کارتون و کاریکاتور طنزیم

از 15 آذرماه لغایت 28 آذرماه