سریع‌ترین، کاملترین و شفاف‌ترین سایت خبری کارتون ایران و جهان

Daily Cartoon:

فراخوان جشنوارههنرهای تجسمی ورویداد هنری«تجسم غدیر»/شیراز 1402

عید سعید غدیر فرصتی دیگر برای ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ علوی است، فرهنگ جهان شمولیکه فارغ از هر مذهب و دینی و فراتر از زمان و مکان محدودی؛ هر انسان آزاده‌ای را به مقام انسانیت و چشمهی زلال حقیقتسوق می‌‌دهد.

با رویکرد درون‌دینی نیز جایگاه غدیر در تکمیل دین اسلام و نقش آن به‌عنوان یک واقعه‌ی جاری در کل تاریخ، جایگاهی راهبردی است؛ از همین‌رو باید تلاش کرد تا تفکر علوی و سبک زندگی حضرت علی (ع) را که بهترین الگو برای بشریت است، در بطن جامعه، به‌ویژه در میان نسل جواننهادینه شود، که دهه‌ی امامت، بهترین فرصت برای این مهم است.

از آنجا که هنر اثرگذارترین و کارسازترین ابزار برای تبیین و نهادینه‌کردن فرهنگ غدیر و تفکر علوی در بین نسل‌هاست، دانشگاه هنر شیراز با این رویکرد قصد دارد جشنوارهملی هنرهای تجسمی«تجسم غدیر»را باهدفتولیدآثارهنری درراستایترویجفرهنگعلویوغدیردر ابعاد مختلف برایجامعهامروزدردو بخشدانشجویی(ازبیندانشجویاندانشگاههایسراسرکشور)وآزاد(هنرمندانعلاقمندبهحضوردرجشنواره)برگزار نماید.

محورهایهمایش:

امام علی(ع) الگویی‌ست انسانی، در تمام ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و مدیریتی برای همه اعصار.

اخلاق و مهرورزی در زندگی فردی، اجتماعی
تعاملصحیحوشرافتمندانهباادیانالهی
صلح، آرامش و معنویت
عدالتاجتماعیورستگاریبشردرجامعهجهانی
عبودیت،معرفتوعرفانالهی
ایستادگیومقاومتدربرابرظلم

تاریخشروعفراخوان21اردیبهشتماه 1402

تاریخپایانفراخوان21تیرماه 1402

داوریآثاراز 24 تا 26 تیرماه

بخش‌های جشنواره:

پوستر،تایپوگرافی،تصویرسازی، کارتون،نقاشی،خوشنویسی (نستعلیق و شکسته‌نستعلیق)

دبیرانبخش‌های مختلف جشنواره:

دبیر هنری:محسن گل‌آرایش

دبیر اجرایی: سلمان زارع‌مهذبیه

پوستر:سعیدکریمی

تایپوگرافی: عبدالرضا اثنی‌عشری

تصویرسازی:ماریا کازرونی

کارتون:سعید صادقی

نقاشی:علیشیری

خوشنویسی:محمداوجینژاد

داوران:

خوشنویسی: قاسم احسنت، کرمعلی شیرازی، مجتبی ملک‌زاده

نقاشی:دکتر مرتضی گودرزی دیباج، علی بحرینی، سعید غلامی

کارتون: فيروزه مظفري، احمدرضا سهرابي، سامان ترابي

تصویرسازی:مهرداد کشتی‌آرا، نادر موسوی فاطمی، محمدرضا دوست‌محمدی

پوستر:صابر شیخ‌رضایی، کوروش پارسانژاد، مهرزاد دیرین؟

تایپوگرافی:علیرضا خاکپور، محمد روح‌الامین

جوایز پیشنهادی بخش آزاد در رشته‌های خوشنویسی، نقاشی:

نفر اول:20 میلیون تومان

نفر دوم:16 میلیون تومان

نفر سوم:12 میلیون تومان

دو نفر شایسته تقدیر، هر کدام 8 میلیون تومان

جوایز پیشنهادی بخش دانشجویی در رشته‌های خوشنویسی، نقاشی:

نفر اول:15 میلیون تومان

نفر دوم:12 میلیون تومان

نفر سوم:8 میلیون تومان

دو نفر شایسته تقدیر، هر کدام 5 میلیون تومان

جوایز پیشنهادی بخش آزاد در رشته‌های پوستر، تایپوگرافی، کارتون، تصویرسازی:

نفر اول:15 میلیون تومان

نفر دوم:12 میلیون تومان

نفر سوم:9 میلیون تومان

دو نفرشایسته تقدیر، هر کدام 5میلیون تومان

جوایز پیشنهادی بخش دانشجویی در رشته‌های پوستر، تایپوگرافی، کارتون، تصویرسازی:

نفر اول:12 میلیون تومان

نفر دوم:9 میلیون تومان

نفر سوم:6 میلیون تومان

دو نفر شایسته تقدیر، هر کدام 3 میلیون تومان

کمیته محتوایی:

تهیه محتوای متنی اعم از حدیث و روایت، اشعار، متن و... در راستای محورهای همایش برای دسترسی و کمک به تهیه محتوای خوب و صحیح هنرمندان در تولید اثر

وظایف دبیران:

دبیران هر بخش میبایست در طول مدت فراخوان حداقل یک کارگاه دو روزه تولید اثر در شیراز برای دانشجویان برگزار کنند.
هزینه هر کارگاه بسته به استاد مدعو مستغیر است.
دبیران هر بخش میبایست هماهنگی‌های لازم را با کمک مدیر گروه دانشگاه برای برگزاری کارگاه‌های تولید اثر در دانشگاه‌های هنر سراسر کشور انجام دهند.
در دهه ولایت (بازه زمانی عید قربان تا عید غدیر) رویداد سه روزه تولید اثر در همه بخش‌ها با حضور اساتید مطرح برای دانشجویان هنر شیراز برگزار می‌شود.

شرایط ارسال اثر:

مقررات بخش خوشنویسی:

رشته خوشنویسی در دو بخش نستعلیق و شکسته نستعلیق برگزار میگردد؛
جشنواره در دوبخش ویژه دانشجویان و آزاد برگزار میگردد؛
تکمیل فرم یا ارسال اثر به معنای پذیرش تمامی شرایط و مقررات جشنواره میباشد؛
آثاری که در جشنوارههای دیگر برگزیدهیا صاحب مقام شدهاند در بخش رقابت قرار نمیگیرند؛
سال خلق اثر باید از 1400 به بعد باشد؛  
هر هنرمند مجاز به ارسال حداکثر ۳ اثر در هر بخش خواهد بود؛
تمام حقوق مادی و معنوی آثار برگزیده و حائز رتبه در اختیار جشنواره خواهد بود؛  
محتوای آثار خلق شده میبایست از موضوعات مطرح شده توسط برگزارکننده و یا احادیث و اشعار بزرگان و روایات در وصف غدیر و حضرت علی (ع) باشد؛
آثار باید بصورت تخت در بستهبندی مناسب و بدون قاب ارسال گردد؛
آثار باید دارای قطعهبندی، پرس و پاسپارتو مناسب باشد، در غیراینصورت مورد ارزیابی قرار نمیگیرد؛
ابعاد اثر با پاسپارتو در ضلع کوچک نباید کمتر از ۳۵سانتیمتر و در ضلع بزرگ نباید بزرگتر از ۱۰۰سانتیمتر باشد؛
در هر دو بخش اولویت با مرکب مشکی است ؛
دبیر خانه مسئولیتی در قبال آسیبهای احتمالی ناشی از بستهبندی نامناسب از جانب شرکتکنندگان و خسارات وارده از ناحیهپست را ندارد؛
مسئولیت آثار پس از دریافت و ثبت در دبیرخانه به عهده دبیرخانهمیباشد؛
مرحله نخست داوری از طریق تصویر اثر صورت میگیرد؛
تصویر اثر بایدبه صورت فایل با فرمتjpgباحجم حداکثر20مگابایت در سایت جشنوارهبه آدرس:  www.shirazartu.ac.irبارگذاری گردد.
از طرف دبیرخانه جشنواره به هنرمندانی که در مرحله نخست بررسی فایل آثار، موفق به کسب مجوز حضور در مرحله داوری شدهاند برای ارسال اصل اثر اطلاعرسانی خواهد شد؛
کیفیت فایل های ارسالی باید به گونهای باشد که با اصل اثر منطبق باشد؛
تصاویر فاقد کیفیت در مرحله اول داوری حذف خواهد شد؛
پس از درخواست دبیرخانهمیبایستاصل اثرتا تاریخ مقرر و بدون قاب به دبیرخانه ارسال گردد؛
آثار برگزیده و تقدیری به صاحب اثر عودت داده نخواهد شد؛

مقررات شرکت در بخش نقاشی:

جشنواره در دوبخش ویژه دانشجویان و آزاد برگزار میگردد؛
تکمیل فرم یا ارسال اثر به معنای پذیرش تمامی شرایط و مقررات جشنواره میباشد؛
آثاری که در جشنوارههای دیگر برگزیدهیا صاحب مقام شدهاند در بخش رقابت قرار نمیگیرند؛
سال خلق اثر باید از 1400 به بعد باشد؛  
هر هنرمند مجاز به ارسال حداکثر ۳ اثر در هر بخش خواهد بود؛
تمام حقوق مادی و معنوی آثار برگزیده و حائز رتبه در اختیار جشنواره خواهد بود؛  
محتوای آثار خلق شده میبایست از موضوعات و محورهای مطرح شده توسط برگزارکننده باشد؛
آثار بایددر بستهبندی مناسب و بدون قاب ارسال گردد؛
ابعاد اثر در ضلع کوچک نباید کمتر از 50 سانتیمتر و در ضلع بزرگ نباید بزرگتر از ۱5۰سانتیمتر باشد؛
تکنیک اجرا آزاد است؛
دبیرخانه مسئولیتی در قبال آسیبهای احتمالی ناشی از بستهبندینامناسب از جانب شرکتکنندگان و خسارات وارده از ناحیه پست راندارد؛
مسئولیت آثار پس از دریافت و ثبت در دبیرخانه به عهده دبیرخانهمیباشد؛
مرحله نخست داوری از طریق تصویر اثر صورت میگیرد؛
تصویر اثر بایدبه صورت فایل با فرمتjpgباحجم حداکثر20مگابایت در سایت جشنوارهبه آدرس:  www.shirazartu.ac.irبارگذاری گردد.
از طرف دبیرخانه جشنواره به هنرمندانی که در مرحله نخست بررسی فایل آثار، موفق به کسب مجوز حضور در مرحله داوری شدهاند برای ارسال اصل اثر اطلاعرسانی خواهد شد؛
کیفیت فایلهای ارسالی باید به گونهای باشد که با اصل اثر منطبق باشد؛
تصاویر فاقد کیفیت در مرحله اول داوری حذف خواهد شد؛
پس از درخواست دبیرخانهمیبایستاصل اثرتا تاریخ مقرر و بدون قاب به دبیرخانه ارسال گردد؛
آثار برگزیده و تقدیری به صاحب اثر عودت داده نخواهد شد؛ 

مقررات شرکت در بخش کارتون: 

شرکت در این رقابت در دو بخش دانشجویی (ویژه دانشجویان سراسر کشور) و بخش آزاد (ویژه هنرمندان)میسر است.
هر شرکت کننده می تواند 3 اثر برای رقابت در سایت بارگذاری کند. 
آثار خلق شده میتواند سیاه و سفیدیا رنگی باشد. 
محتوای آثار خلق شده میبایست از موضوعات مطرح شده توسط برگزارکننده باشد؛
هنرمند میتواند از تکنیکهای دیجیتالیا اجرای دستی استفاده کند و محدودیتی در انتخاب تکنیک وجود ندارد. 
کارهایی که به‌صورت دستی اجرا شده است میبایستعکاسی یا اسکن با کیفیت شده و فایل در سایت به آدرس: www.shirazartu.ac.irبارگذاری شود.
اندازه هر تصویر برای ارسال باید حداقل A3 باشد با DPI 300 باشد. 
حجم هر تصویر ارسالی نباید کمتر از 5 مگابایت باشد. 
حق استفاده از آثار برای برگزارکننده در تبلیغات، چاپ و برپایینمایشگاه محفوظ است. 
این جشنواره بر اصالت اثر خلق شده توسط هنرمند تاکید دارد و مسئولیت آثار از جمله کپی بودن اثر به عهده هنرمند خواهد بود. 
آثاری که در جشنوارههای دیگر برگزیدهیا صاحب مقام شدهاند در بخش رقابت قرار نمیگیرند.
تصاویر فاقد کیفیت در مرحله اول داوری حذف خواهد شد؛

مقررات شرکت در بخش تصویرسازی

شرکت در این رقابت در دو بخش دانشجویی (ویژه دانشجویان سراسر کشور) و بخش آزاد (ویژه هنرمندان)میسر است.
هر شرکت کننده می تواند 3 اثر برای رقابت در سایت بارگذاری کند. 
آثار خلق شده میتواند سیاه و سفیدیا رنگی باشد. 
محتوای آثار خلق شده میبایست از موضوعات مطرح شده توسط برگزارکننده باشد؛
هنرمند میتواند از تکنیکهای دیجیتالیا اجرایدستی استفاده کند و محدودیتی در انتخاب تکنیک وجود ندارد. 
کارهایی که به‌صورت دستی اجرا شده است میبایستعکاسی یا اسکن با کیفیت شده و فایل در سایت به آدرس: www.shirazartu.ac.irبارگذاری شود.
اندازه هر تصویر برای ارسال باید حداقل A3 باشد با DPI 300 باشد. 
حجم هر تصویر ارسالی نباید کمتر از 5 مگابایت باشد. 
حق استفاده از آثار برای برگزارکننده در تبلیغات، چاپ و برپایینمایشگاه محفوظ است. 
این جشنواره بر اصالت اثر خلق شده توسط هنرمند تاکید دارد و مسئولیت آثار از جمله کپی بودن اثر به عهده هنرمند خواهد بود. 
آثاریکه در جشنوارههای دیگر برگزیدهیا صاحب مقام شدهاند در بخش رقابت قرار نمیگیرند.
تصاویر فاقد کیفیت در مرحله اول داوری حذف خواهد شد؛

مقررات شرکت در بخش کارتون: 

شرکت در این رقابت در دو بخش دانشجویی (ویژه دانشجویان سراسر کشور) و بخش آزاد (ویژه هنرمندان)میسر است.
هر شرکت کننده می تواند 3 اثر برای رقابت در سایت بارگذاری کند. 
آثار خلق شده میتواند سیاه و سفیدیا رنگی باشد. 
محتوای آثار خلق شده میبایست از موضوعات مطرح شده توسط برگزارکننده باشد؛
هنرمند میتواند از تکنیکهای دیجیتالیا اجرای دستی استفاده کند و محدودیتی در انتخاب تکنیک وجود ندارد. 
کارهایی که به‌صورت دستی اجرا شده است میبایستعکاسی یا اسکن با کیفیت شده و فایل در سایت به آدرس: www.shirazartu.ac.irبارگذاری شود.
اندازه هر تصویر برای ارسال باید حداقل A3 باشد با DPI 300 باشد. 
حجم هر تصویر ارسالی نباید کمتر از 5 مگابایت باشد. 
حق استفاده از آثار برای برگزارکننده در تبلیغات، چاپ و برپایینمایشگاه محفوظ است. 
این جشنواره بر اصالت اثر خلق شده توسط هنرمند تاکید دارد و مسئولیت آثار از جمله کپی بودن اثر به عهده هنرمند خواهد بود. 
آثاری که در جشنوارههای دیگر برگزیدهیا صاحب مقام شدهاند در بخش رقابت قرار نمیگیرند.
تصاویر فاقد کیفیت در مرحله اول داوری حذف خواهد شد؛

مقررات شرکت در بخش تصویرسازی

شرکت در این رقابت در دو بخش دانشجویی (ویژه دانشجویان سراسر کشور) و بخش آزاد (ویژه هنرمندان)میسر است.
هر شرکت کننده می تواند 3 اثر برای رقابت در سایت بارگذاری کند. 
آثار خلق شده میتواند سیاه و سفیدیا رنگی باشد. 
محتوای آثار خلق شده میبایست از موضوعات مطرح شده توسط برگزارکننده باشد؛
هنرمند میتواند از تکنیکهای دیجیتالیا اجرایدستی استفاده کند و محدودیتی در انتخاب تکنیک وجود ندارد. 
کارهایی که به‌صورت دستی اجرا شده است میبایستعکاسی یا اسکن با کیفیت شده و فایل در سایت به آدرس: www.shirazartu.ac.irبارگذاری شود.
اندازه هر تصویر برای ارسال باید حداقل A3 باشد با DPI 300 باشد. 
حجم هر تصویر ارسالی نباید کمتر از 5 مگابایت باشد. 
حق استفاده از آثار برای برگزارکننده در تبلیغات، چاپ و برپایینمایشگاه محفوظ است. 
این جشنواره بر اصالت اثر خلق شده توسط هنرمند تاکید دارد و مسئولیت آثار از جمله کپی بودن اثر به عهده هنرمند خواهد بود. 
آثاریکه در جشنوارههای دیگر برگزیدهیا صاحب مقام شدهاند در بخش رقابت قرار نمیگیرند.
تصاویر فاقد کیفیت در مرحله اول داوری حذف خواهد شد؛

مقررات شرکت در بخش پوستر

شرکت در این رقابت در دو بخش دانشجویی (ویژه دانشجویان سراسر کشور) و بخش آزاد (ویژه هنرمندان)میسر است.
هر شرکت کننده می تواند 3 اثر برای رقابت در سایت بارگذاری کند. 
محتوای آثار خلق شده میبایست از موضوعات مطرح شده توسط برگزارکننده باشد؛
اندازه هر پوستر برای ارسال باید50 * 70 عمودیبا DPI 300 باشد. 
حجم هر تصویر ارسالی نباید کمتر از 5 مگابایت باشد. 
حق استفاده از آثار برای برگزارکننده در تبلیغات، چاپ و برپایینمایشگاه محفوظ است. 
این جشنواره بر اصالت اثر خلق شده توسط هنرمند تاکید دارد و مسئولیت آثار از جمله کپی بودن اثر به عهده هنرمند خواهد بود. 
آثاری که در جشنوارههای دیگر برگزیدهیا صاحب مقام شدهاند در بخش رقابت قرار نمیگیرند.
تصاویر فاقد کیفیت در مرحله اول داوری حذف خواهد شد؛
آثار می‌بایست در سایت جشنواره به آدرس: www.shirazartu.ac.ir بارگذاری شود.

مقررات شرکت در بخش تایپوگرافی

شرکت در این رقابت در دو بخش دانشجویی (ویژه دانشجویان سراسر کشور) و بخش آزاد (ویژه هنرمندان)میسر است.
هر شرکت کننده می تواند 3 اثر برای رقابت در سایت بارگذاری کند. 
محتوای آثار خلق شده میبایست از موضوعات مطرح شده توسط برگزارکننده و یا احادیث و اشعار بزرگان و روایات در وصف غدیر و حضرت علی (ع) باشد؛
اندازه هر فایل برایارسال باید50 * 70 (عمودییا افقی)با DPI 300 باشد. 
حجم هر تصویر ارسالی نباید کمتر از 5 مگابایت باشد. 
حق استفاده از آثار برای برگزارکننده در تبلیغات، چاپ و برپایینمایشگاه محفوظ است. 
این جشنواره بر اصالت اثر خلق شده توسط هنرمند تاکید دارد و مسئولیت آثار از جمله کپی بودن اثر به عهده هنرمند خواهد بود. 
آثاری که در جشنوارههای دیگر برگزیدهیا صاحب مقام شدهاند در بخش رقابت قرار نمیگیرند.
تصاویر فاقد کیفیت در مرحله اول داوری حذف خواهد شد؛
آثار می‌بایست در سایت جشنواره به آدرس: www.shirazartu.ac.ir  بارگذاری شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین عناوین

فراخوان سومین نمایشگاه بین المللی کارتون"ZEGEBOOM"/کرواسی 1402

18:54.....1402/07/07 فراخوان-سومین-نمایشگاه-بین-المللی-کارتون-zegeboom-کرواسی-1402

کاتالوگ نهمین دوره جشنواره بین المللی کارتون فریزاج منتشر شد/کوزوو 1402 

22:27.....1402/07/06 کاتالوگ-نهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-کارتون-فریزاج-منتشر-شد-کوزوو-1402 

فراخوان 22مین نمایشگاه بین المللی و طنز گرافیکی کوبا/1402 

09:33.....1402/07/06 فراخوان-22مین-نمایشگاه-بین-المللی و-طنز-گرافیکی-کوبا-1402 

هیئت داوران اولین جشنواره بین المللی کارتون "شهروندی"/شیراز 1402

21:26.....1402/07/04 هیئت-داوران-اولین-جشنواره-بین-المللی-کارتون-شهروندی-شیراز-1402

فراخوان 47مین مسابقه آزاد "SATYRYKON"لگنیسا/لهستان 1402  

21:21.....1402/07/04 فراخوان-47مین-مسابقه-آزاد-satyrykon-لگنیسا-لهستان-1402  

لیست آخرین عناوین

آمار

Website Rank