عکس  گروهی از هنرمندان شرکت کننده در مراسم موزه کاریکاتور تبریز/امروز بیست و ششم فروردین

عکس از امین رفیعی