جلال پیر مرز آبادی عضو انجمن کارتونیستهای تبریز

لوح تقدیر هشتمین جشنواره پوسترهای عاشورائی را از آن خود کردبرای این عضو محجوب و فعال آرزوی موفقیت روز افزون داریم