آقای متین پکر مدیر انجمن کارتونیستهای ترکیه طی تماس تلفنی با مدیر فکو ایران درگذشت دکتر شهرام رضایی هنرمند برجسته کشورمان را تسلیت گفتند

و برای هنرمندان خصوصا خانم ایشان صبر مسئلت نمودند.