هیئت داوران 2مین دوسالانه بین المللی کاریکاتور"NIKO NIKOLA,2022"/آلبانی