لیست کوتاه ششمین مسابقه بین المللی کارتون"BEAVERS LAUGH "/اکراین 1401
 
ما لیست کوتاه مسابقه 2022 را آماده کرده ایم!
قبل از اعلام رسمی برندگان جوایز 2022 (موضوع اصلی: زمان چای) از عموم مردم دعوت می‌کنیم
تا آثار هنری فهرست کوتاه امسال را با هدف تعیین اینکه آیا هر یک از آثار هنری ارسال‌شده
تکرار یا کپی کارتون‌های منتشر شده قبلی است، بررسی کنند.
در صورت مشاهده هرگونه کار مشابه، لطفاً برگزارکنندگان را در جریان بگذارید.
با تشکر از همکاری شما
"BEAVERS LAUGH 2022"مسابقه بین‌المللی کارتون