کاتالوگ دیجیتال هفتمین مسابقه بین المللی کارتون و طنز گرافیکی "NOTICARTUN" منتشر شد/کلمبیا 2021

کاتالوگ دیجیتال هفتمین مسابقه بین المللی طنز کارتون و گرافیک - NOTICARTUN COLOMBIA - 2021 را به شما ارائه می کنیم.

"ادای احترام به النا اوسپینا"کارتونیست کلمبیایی

موضوع کارتون: قهرمانان مراقبت های بهداشتی.

 کاتالوگ را از اینجا دانلود کنید